Raapustuksia kehittyvän yhteiskunnan puolesta Kirjoituksia ensisijaisesti tietoyhteiskunnan kehitykseen, luonnon- ja eläinsuojeluun, sekä kansalaisoikeuksiin liittyvistä aiheista.

Miksi Piraattipuolue tarvitaan eduskuntaan?

[Suosittelen ottamaan valmiiksi palan teippiä jonka voi sitten lukemaan kyllästyessään pistää kirjanmerkiksi monitorin reunaan. Politiikka on usein tylsää ja siksi meillä on edustajat sitä varten.]


Viimeaikoina aikani on mennyt tehokkaasti puolueen valtakunnallisen vaalikampanjoinnin järjestämiseen, jopa niinkin ruohonjuuritasolla kuin taustalevyjen sirkkelöintiin ja vaalimökin rakentamiseen. Toiminnan hintana on ollut oman vaalikampanjoinnin laiminlyönti ja blogailun harventuminen. Mutta näin se menee ilman valtionrahoitusta. Eduskunnan ulkopuoliset puolueet toimivat täysin vapaaehtoisen rahoituksen varassa ja toiminta rahoitetaan sekä sillä, että aktiivien työpanoksella. Eduskuntapuolueiden vaalibudjetit pyörivät keskimäärin 400 tuhannen ja miljoonan välillä, rahoitus pääosin verorahoilla toki.

Ennakkoäänestäminen alkoi ja loppuukin jo tiistaina. Itse vaalipäivään on alle viikko aikaa. Nyt on siis mitä täydellisin hetki kerrata hieman syitä äänestämiseen.

Piraattipuolueen puolueohjelma on monien silmissä kapea-alainen, samoin vaaliohjelma. Todellisuudessa ne kattavat kuitenkin huikean määrän aiheita, joita lainsäädännössä joudutaan käsittelemään, aiheita joita mikään puolue ei nykyisellään edusta ja aja aktiivisesti. Vaaliohjelma on lyhyt ensisijaisesti sen takia, koska siihen haluttiin kerätä vain yhden, maksimissaan kahden vaalikauden aikana toteutettavat tavoitteet. Lisäksi vaaliohjelma haluttiin pitää mahdollisimman helppolukuisena.

 

1. Vain Piraattipuolue voi tuoda tietoyhteiskuntaosaamista eduskuntaan.

 Eduskunnassa ei istu tällä hetkellä yhtään puoluetta, joka ymmärtäisi tietoyhteiskunnan rakentamisesta edes välttämättömyyksiä. Tietoyhteiskunta saattaa kuulostaa hienostelusanalta, jonka voi ohittaa toteamalla "Onhan meillä jo nettiyhteyskin perusoikeutena". Tietoyhteiskunta on kuitenkin paljon enemmän. Se on koko yhteiskunnallista toimintaa ohjaava määritelmä, jossa tietoa pyritään käyttämään ja jakamaan mahdollisimman tehokkaasti. Sen kehittymisen esteenä eivät ole vain tekijänoikeudet tai patentit, vaan yleinen ymmärtämättömyys toteutusmahdollisuuksista, informaation käyttötavoista ja käytön hyödyistä.

Meillä on noin 4 000 sairaanhoitoalan tietojärjestelmää joiden välillä potilastiedot eivät kulje sujuvasti. Useimpien laitosten välillä tietoa ei jaeta lainkaan. Kaikki käyttävät ohjelmistoja ja järjestelmiä, joiden rajapinnat ovat suljetut ja yhteensopivuus on huono. Parhaimmillaan hoitajat ja lääkärit yrittävät käyttää kolmea tai neljää ohjelmistoa yhtäaikaa. Päälekkäisten järjestelmien kustannukset ovat satoja miljoonia. Vaikutukset näkyvät järjestelmän ylläpidon hankaluutena, hoitoaikojen pitkittymisenä, työajan haaskauksena ja pahimmillaan ihmishenkien menetyksenä. Jo vuonna 2007 eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan erikoissairaanhoidon työtunneista jopa 60 prosenttia haaskaantuu tiedonhallintaan, syyt voi hakea edellämainituista ongelmista.

Meillä on apteekit, kansaneläkelaitos, työvoimatoimisto ja verovirasto, ja jokaisella näistä oma sähköinen palvelunsa. Kuitenkaan näiden välillä tieto ei kulje ja kansalaista juoksutetaan luukulta toiselle viemässä paperia kuin pikalähettiä konsanaan.

Meillä on eduskunta, jossa käsitellään jopa tuhatsivuisia lakialoitteita. Edes täysistuntoon ei saa tuoda mukanaan tietokonetta, jolla faktojen ja asiakohtien tarkastaminen olisi helppoa. Jos näin saisi tehdä, edustajat saattaisivat pahimmillaan jopa ymmärtää, mistä ovat päättämässä.

Meillä on valtionhallinto, joka tuottaa lausuntoja, päätöksiä, esityksiä ja kaikkea muuta monen eri ministeriön, valiokunnan ja työryhmän ja sun muun kautta. Tiedot ovat julkisia, mutta sijaitsevat täysin hajanaisesti missä sattuvat. Asiaan perin pohjin perehtymättömille tietojen löytäminen on suorastaan vaikeaa.

Tietoyhteiskunnallisia korjaus ja kehityskohteita olisi helppo tonkia vaikka kuinka, mutta jo yksinään mikä tahansa näistä olisi varmasti muutaman eduskuntapaikan arvoista, eikö totta?

 

2. Demokratia ja avoimuus. Monen listalla, harvan mielessä.

 Lähes kaikki maamme puolueista mainostavat ajavansa demokratiaa, mutta samaan aikaan toiminnallaan halveksuvat sitä. Demokratian toteutuminen on yksi tärkeimmistä yhteiskuntamme kulmakivistä. Demokratian ei tule edes lajitella fiksuja ja tyhmiä mielipiteitä erikseen, vaan antaa kaikille tasapuolinen mahdollisuus kerätä kannatusta.

Suurin osa eduskuntapuolueista on iloisesti ajamassa käyttöön äänikynnystä jatkossa tuleviin eduskuntavaaleihin, tehden uusien puolueiden läpipääsyn huomattavasti vaikeammaksi. Siltikin, vaikka he eivät olisi itsekään alkujaan päässeet eduskuntaan samanlaisella äänikynnyksellä.

Monet puolueet puolsivat lainsäädäntötyöhön mukaan otettavaksi kansalaisaloitetta, jolla kansalaiset voisivat kerätä tietyn määrän kannatusta eduskunnassa käsiteltävälle asialle. Toisin kuin Piraattipuolue, useimmat kuitenkin olivat jättämässä aloitteiden käsittelyn valiokunnille täysin vapaaehtoiseksi. Piraattipuolue vaati aloitteiden käsittelyä pakolliseksi.

Lainsäädännön avoimuus kuuluu pitkälti tietoyhteiskuntaa käsittelevään osioon, mutta yleishenki nykyisessä lainsäädännössä on aivan liian usein sellainen, jossa keskeneräisistä asioista ei puhuta kesken käsittelyn, ja kun käsittely on loppusuoralla, siihen ei enää voi vaikuttaa.

Politiikassa vaalirahoituksen avoimuus on tärkeä osa toimintaa, sen kautta kansalaiset voivat nähdä keitä puolue tai edustaja/ehdokas todella edustaa. Vaalirahoituksesta noussut kohu tuskin on kenellekään vieras. Piraattipuolue on perustamisesta asti noudattanut mahdollisimman avointa linjaa. Vielä vaalirahoituslain kiristämisen jälkeenkin piraatit julkaisevat rahoittajansa merkittävästi pienemmistä summista kuin laki vaatii.

 

3. Kansalaisoikeudet, yksityisyydensuoja ja sananvapaus.

 Myös näitä arvoja perinteiset puolueet väittävät vaalivansa. Käytäntö näyttää kuitenkin arvojen olevan vain paperilla. Suomessa on ollut, tulossa, tai meneillään monenlaisia kansalaisten oikeuksia rajoittavia hankkeita.

Viestintää verkossa halutaan kontrolloida suuntaan, jossa nimettömänä esiintyminen ei olisi enää mahdollista. Karsituksi saataisiin muutamia satunnaisia hölmöimpiä läpänheittoja, poliittista keskustelua ja rikollisuuden paljastamista, sillä monet ovat työpaikkansa tai elämäntilanteensa puolesta asemassa, jossa oman nimen esilletulo olisi kohtalokasta.

Verkkopalveluille halutaan ajaa päätoimittajan vastuuta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erilaisten verkkopalveluiden (keskustelufoorumit, blogit, chatit jne) joutuvat alkamaan rajoittaamaan keskustelua radikaalisti. Päätoimittajan vastuulla tarkoitetaan sitä, että ylläpitäjä voisi joutua vastuuseen toisten kirjoituksista tai sanomisista. Luonnollisesti harva ylläpitäjä haluaa moista vastuuta ja onkin helpompi sulkea palvelu tai asettaa keskustelut ennakkotarkastuksen piiriin. Toimi ajaisi ylläpitäjät myös asemaan jossa joutuisivat arvioimaan itsenäisesti yksittäisten kirjoitusten laillisuutta. Harva todellisuudessa kykenee arvioimaan sananvapauden asettamia rajoja.

Tekijänoikeuslakimme on jo nyt kriminalisoinut suurimman osan nuorisostamme. Tutkimukset eivät osoita yksityisen kopioinnin aiheuttavan merkittävää haittaa tekijöille, vaan usein jopa hyötyä. Siitä huolimatta päättäjämme ovat valmiita määrittelemään kokonaisia sukupolvia lähes automaattisesti rikollisiksi. Myös minkäänlaista kaupallista hyötyä tavoittelemattomia palveluiden ylläpitäjiä tuomitaan miljoonakorvauksiin.

Myös alunperin lapsipornon estoon luotua nettisensuuria käytetään sananvapauden rajoittamiseen ilman valitusmahdollisuutta. Pahinta kuitenkin on, että kyseinen nettisensuuri nimenomaan helpottaa lasten hyväksikäyttöä eikä suinkaan poista sitä. Jo alkujaan päättäessään pystyttää tuon kyseisen nettisensuurin, päättäjämme menivät pää edellä pöpelikköön. Esto on äärimmäisen helppoa kiertää ja tätä kautta se on vain poissa silmistä, poissa mielestä. Kun törkyyn ei voi enää törmätä vahingossa, se saa rehottaa piilossa entistä vapaampana. Koko sensuurilla ostettiin hieman mielenrauhaa ja hyvää mainetta kansan silmissä.

Nykyinen tekijänoikeuslakimme mahdollistaa jopa parodian tuomitsemisen tekijänoikeuksien rikkomisena silloinkin, vaikka parodian teon pitäisi olla sallittua. Tähän riittää oikeuden päätös, joka toteaa teoksen olevan huonoa parodiaa ja siksi se ei voi nauttia parodialle tarkoitettua suojaa.

Listaa voisi kenties vielä jatkaa pitkään, mutta tähän on myös hyvä lopettaa tälle kertaa. Piraattipuolueen ehdokkaat ovat keskimäärin selkeästi nuorempia kuin muilla puolueilla. Joku voi toki pitää sitä negatiivisenakin asiana, mutta dinosauruksia eduskunnassa riittää, eivätkä ne sieltä tipu kuin luonnollisen kiertokulun kautta. Nuorekasta ajattelumaailmaa eduskuntaan taas tarvitaan ehdottomasti. Toimivan tietoyhteiskunnan rakentaminen ja kansalaisten oikeuksien turvaaminen ovat avainkysymyksessä maamme tulevaisuutta rakentaessa. Ilman uusien sukupolvien osaamista Suomi tulee vähitellen vajoamaan entistä syvemmälle vertailussa kehittyviin valtioihin. Ilman toimivaa tietoyhteiskuntaa ja vapaampaa informaation käsittelyä emme voi muodostaa esimerkiksi toimivaa talous- tai työllisyyspolitiikkaa, sillä eläisimme päätöksissä edelleen viime vuosituhannessa.

Ääni piraateille on ääni tulevaisuudelle.

 

Lisäksi jos pidät mielipiteistäni tai haluat tukea ehdokkuuttani, osoita se vaikka liittymällä FB-sivuni seuraajaksi ja levitä tietoa ehdokkuudestani eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä.

edit. lisäsin tekstiin verovaroin vaalibudjetin rahoittamisen olevan "suurimmin osin", joku oli onnistunut käsittämään minun tarkoittavan sillä koko budjetin rahoittamista.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

. .

Joo, nyt hana tiskiin ja loppurutistus.

Citycani *

Moi,

Kiinnitin teihin ekaa kertaa huomiota täällä blogistossa muutama viikko takaperin, kun joku ehdokkaanne kirjoitteli ihan fiksuja juttuja... jostain aiheesta, jota en edes muista enää. ;)

Tajuan kyllä idean sen takana, miksi puolueohjelmanne on noin niukka, mutta ois siihen nyt jotain hiukan konkreettisempaakin voinut mukaan heittää ihan vaan jo siksikin, että siinä olisi jotain, johon ei-tietotekniikasta tajuavatkin osaiaivat ottaa kantaa.

Niin, ja puolueen nimeäkin olisi voinut hieman miettiä, koska 'piraatti' on mm. tekijänoikeusjärjestöjen toimesta viimevuosikymmenenä melko synkeäksi maalattu nimike, eli herättää monissa negatiivisia väreitä jo ennenkuin muuten tietävät teistä mitään.

Tiedän kyllä, että sen avulla kytkeydytään eurooppalaisten sisarpuolueittenne yhteyteen, mutta suomenkieli on senverran rikas, ett ois sen voinut jotenkin muutenkin ilmaista...

Silti toivon, että saatte ainakin yhden ehdokkaan jostain läpi. Näkemystä tekijänoikeus- ja tietoyhteiskunta-asioista todella tarvittaisiin eduskuntaan(kin).

Jos mahdollista, vielä kipeämmin sinne tarvittaisiin tervettä järkeä, jota ei ole kahlittu jo ennalta erilaisiin kytkykauppoihin ja sanattomiin diileihin. Joten vilpittömästi toivotan lykkyä kamppiksenne loppumetreille!

Käyttäjän mariamorri kuva
Maria Morri

Eurooppalaiset antipiraattitahot ovat itse asiassa jo lakanneet termin "piraatti" käyttäminen syystä, että se kuulostaa heistä nyt liian seksikkäältä ja tuo mieleen Johnny Deppin. ;D

Käyttäjän palmulehto kuva
Pasi Palmulehto

Eipä tuo puolueohjelma nyt pelkästään tietotekniikkaa ole, kansalaisoikeuksia myös paljon. Mutta yksi syy miksi se ei ole tarkkaan eritelty, on se, että se jättää meille liikkumavaraa jonkin verran. Näin puolueohjelmaa ei tarvitse päivitellä joka vuosi kuten monilla on tapana. Henkilökohtaisesti ainakin koen tärkeämmäksi tietää puolueen perusarvot kuin yksittäiset asiat joihin on milloinkin puuttumassa.

Puolueen nimi oli aika itsestään selvä, muita vaihtoehtoja ei ollut. Suomessa oli jo aiemmin Tietoyhteiskuntapuolue joka kuoli kun kukaan ei ikinä kuullut siitä mitään eikä ketään kiinnostanut uutisoida siitä. Piraattipuolue taas herätti heti voimakkaita tunteita ja vaikka piraatti sanaa onkin totuttu kuulemaa negatiivisessa yhteydessä, se kuvastaa hyvin kansalaisten tarvetta puolustaa oikeuksiaan suuria ja mahtavia vastaan. Oli se suuri ja mahtava sitten mediateollisuus tai valtiovoima. Ja toki yli neljänkymmenen muunkin piraattipuolueen olemassaolo on voimakas lisäsyy.

Kiitos kannustuksesta.

Citycani *

En väittänytkään, että ohjelmanne olisi pelkkää tietotekniikkaa, vaan vain, että se on ns. kansalle, joka haluaisi löytää äänelleen sopivan saajan, liian niukka, jos just noi ohjelmassanne olevat asiat eivät ihan hahmotu, ja väitän, että monelle ne tosiaan eivät hahmotu tarpeeksi olennaisiksi...

Semantiikkaan en nyt enempää tässä yhteydessä puutu...

Mutta puolueohjelmaa kyllä kannattanee aina silloin tällöin hiukan updeitata, koska jos ja kun politiikkaan ryhtyy, on syytä ottaa kantaa myös ns. ajankohtaisiin, siis muuttuviin teemoihin, koska ne - muuttuu, ja saattavat olla äänestäjän kannalta vähintään yhtä kiperiä kuin perusteematkin.

Nojoo, näistä voimme väitellä viikkokausia, eikä näkemyksistä välttämättä sittenkään sen valmiimpia tule... ;)

Kannustustaan jatkaen, Citycani

Käyttäjän lehtovitra kuva
Mikko Lehtovirta

En ole PP:n kanssa samaa mieltä siitä, että immateriaalioikeudet olisivat kuollut kirjain tai vapaata riistaa. Tähän mennessä kuulemani perustelut ovat lähinnä teinien esittämien "miksemmämukasaa" -tasoisia.

Sen sijaan allekirjoitan vahvasti avoimuuden periaatteen. PP on ainoa poliittinen toimija, jonka keskeisenä periaatteena on avoimuuden vaatimus. Se on tulevaa ajatellen tärkeämpi yleispätevä periaate kuin mikään muiden puolueiden esittämä.

Tulemme olemaan enemmän kuin lirissä ellemme pidä huolta siitä, että päätöksentekoprosessin kaikissa vaiheissa läpinäkyvyys on keskeisellä sijalla.

Asettumalla avoimuuden airueeksi PP ottaa melkoisen riskin. Toivottavasti ymmärrätte, mitä olette lupaamassa.

Citycani *

Immateriaalioikeudet ovat nykyään melko kaksiteräinen miekka.

Joskus 70-luvulla kuka tahansa tajusi, että esim. musaa sai ja voi kopioida esim. kaverille omalta levyltään, ja toisaalta, nauhoittaa radiosta.

Ja itsestäänselvästi kiellettyä oli moisten nauhoitteiden myynti kirpparilla.

Ja toisaalta, tekijänoikeusjärjestöille ei olisi tullut mieleenkään vaatia käyttökorvausta esim. taksin soittamasta musasta, saati nuottien kopioimisesta vaikkapa kuoroharjoituksiin, kuten nykyään haluaisivat vaatia...

Vielä tolkuttomampi tilanne on sellaisten patenttien osalta, jotka estävät köyhiä ihmisiä saamasta heille välttämättömiä lääkkeitä etc.

Barrikaadeja ihmisten ja tiedon välissä on jo muissakin älyttömissä paikoissa, ja niitä on pikkuhiljaa pystytetty /ollaan pystyttämässä kokoajan lisää.

Mikään kirjoittamani ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ihmisellä olisi oikeutta oman työnsä tuloksien oikeuksiin. Vaan vain sitä, että oikeuksien ja vaatimusten tasapaino on mm. netin myötä hiukan järkkynyt, ja se pitää etsiä ja määritellä uudelleen siten, että tekijä saa korvauksensa, mutta muiden pääsyä tehdyn lähteille ei rajoiteta kohtuuttomasti.

Jos kukaan / mikään taho ei nosta näitä katteja pöydälle, palaamme vähitellen takaisin pimeälle keskiajalle, jolloin tieto oli valtaa, ja vain tiettyjen tahojen etuoikeus, samaan aikaan kuin tavallinen kansa eli lukutaidottomana ja -oikeudettomana kurjuudessa vailla edes aavistusta paremmasta.

Käyttäjän palmulehto kuva
Pasi Palmulehto

Eivät ne immateriaalioikeudet minustakaan vielä kuolleita ole. Aivan liian tiukkoja kansalaisten oikeuksien rajoituksia niille kylläkin annetaan. Eihän piraatit olekkaan ajamassa koko tekijänoikeusjärjestelmän alasajoa, vaan vaatimassa yksityisen kopioinnin vapauttamista (kansalaisoikeusnäkökulma) sekä kaupallisen suoja-ajan lyhentämistä (uusiokäyttö- ja jatkohyödyntämisnäkökulma). Mutta ei poistamassa kaupallista suoja-aikaa kokonaan. Nykyinen kestää 70 vuotta yli tekijän kuoleman, eli siitä on käytännössä luotu keinotekoinen eläkejärjestelmä ja vielä jotain paljon suurempaakin. Pitää myös muistaa, että tavoitteet on asetettu sen mukaisiksi, jotka koetaan parhaiksi; lopputulos lienee keskustelulla aikaansaatu kompromissi.

Tuo "miksemmämukasaa" ei tosiaan ole kovin hyvä perustelu, mutta sitäkin todellisempi. Nimittäen kun ihmiset eivät yksinkertaisesti koe tekevänsä moraalisesti mitään väärää kopioidessaan kulttuuria yksityisesti, niin silloin lain tulisi mukailla sitä. Se on aika absurdi tilanne jos kansalaisia tuomitaan suurissa määrin heidän omasta mielestään toimiessaan oikein.

Avoimuus on itselleni hyvin tärkeä aihe. Toisinaan siitä on vain vaikea puhua yleisellä tasolla, sillä on olemassa niin paljon erilaista toiminnan avoimuutta.

Me Piraattipuolueessa vaadimme valtiolta avoimuutta toiminnassaan, puolueilta avointa ja läpinäkyvää taloudenhoitoa, kannatamme avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä ja tuottamista, avoimien rajapintojen suosimista ja avoimuutta valtion tuottaman tiedon julkaisussa. Yleistyksenä voisi kuitenkin todeta, että se missä nykyinen toimintakulttuuri on keskittynyt pienessä piirissä julkisuudelta piilossa toimimiseen ja yrityssalaisuuksien toimintaperiaatteiden soveltaltamiseen valtion tietoon...se on muututtava.

Todennäköisesti suurin osa vanhojen sukupolvien edustajista ei tule ikinä ymmärtämään avoimesti toimimisen etuja niin itse toimijoiden kuin kansan tarpeiden osalta. Me pystymme kuitenkin pureutumaan siihen ja omalla toiminnallamme olemme pyrkineet alusta asti näyttämään esimerkkiä.

Puolueen taloudenhoito on julkisesti sivuilla.
Puoluehallituksen kokoukset käydään sähköisesti, ei niinkään helppouden, vaan avoimuuden vuoksi. Kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokousta.
Kokousten pöytäkirjat ovat esillä.
Lahjoitusten julkisuusraja on 300 euroa kun laki vaatii 1500 euroa.

Käyttäjän lehtovitra kuva
Mikko Lehtovirta

Minusta taiteilijat ja heidän lailliset siipeilijänsä saakoot tuotteistaan korvauksen - maksutapojahan kehitetään koko ajan. Jos on kallista, joku tarjoaa halvemman vaihtoehdon. Piraatti on paha tagi. Tuskin haluatte tulla samaistetuksi kiinalaisiin "osta Vuitton" -markkinoihin :)

Joku puolueen ehdokkaana oleva nosti esiin 3D-tuotteet. Niiden lainsäädäntö tulee todella olemaan ihmeiden aikaa. Hyvä, että on puheeksi otettu.

Avoimuutta on taatusti monenlaista. Tällä hetkellä eniten tärkeää työtä lienee siellä, missä avoimuudesta on jo säädetty laissa, mutta lakia ei noudateta. Tätä on suomalaisessa yhteiskunnassa vaikka kuinka paljon, alkaen nyt vaikka nk. hyvästä hallintotavasta.

Toinen vahtimisen arvoinen alue on suunnitteilla oleva lainsäädäntö, jossa avoimuusaspekti on koko ajan oltava toiminnan lähtökohtana. Kuten sanottu, yksikään toinen puolue ei ole tätä nostanut esiin - kaikilla lienee puolupoliittinen toimintakulttuuri jo sen verran veressä.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Tuon lapsipornosensuurin taustalla häärinyt ex-ministeri Leena Luhtanenhan ilmoitti julkisesti, ettei osaa käyttää edes sähköpostia.

Että sellaista...

Toimituksen poiminnat