Raapustuksia kehittyvän yhteiskunnan puolesta Kirjoituksia ensisijaisesti tietoyhteiskunnan kehitykseen, luonnon- ja eläinsuojeluun, sekä kansalaisoikeuksiin liittyvistä aiheista.

Piraattipuolue ja talouspolitiikka

Minulle on useasti esitetty kysymys, joka kuuluu yleensä suurinpiirtein näin: Millaista talouspolitiikkaa Piraattipuolue ajaa ja ovatko piraatit kykeneviä hallitsemaan talouspolitiikkaa ylipäätään?


Puolueiden toimintamalli

 Olisi utopistisella tavalla hienoa, jos voisi todeta yhdenkään puolueen talouspolitiikasta jotakin varmaa, jolla Suomen talouspolitiikkaa voisi hallita toimivasti, kattavasti ja koko kansan edun mukaisesti. Eduskuntatyöskentelyssä kuitenkin kyse on hyvin pitkälti kyvystä työskennellä yhdessä muiden kanssa ja tuoda omaa erikoisosaamistaan mukaan. Ja tietenkin kyseenalaistaa toisten esittämiä. Tässä vaiheessa voidaan siis täysin jättää nyt huomiotta se, että toiset haluavat nostaa jotain tiettyä veroa, toiset laskea. Yhteistyö ja eri osapuolien osaaminen ja ymmärryskyky on se joka määrittelee lopputuloksen.

Jokainen puolue tuo käsiteltäväksi asioita, jotka ovat heidän kannattajilleen tärkeitä, ja joiden uskovat olevan oleellisia toimivien ratkaisujen valmistumiseksi. Lienee itsestään selvää, että jos kaiken tämän sanelisi yksi puolue, koko kansa tuskin olisi ikinä otettuna huomioon. Tämän vuoksi jokainen puolue tuokin erilaiset näkemykset mukaan soppaan ja niiden pohjalta pyritään sorvaamaan kaikki huomioonottava ratkaisu. Tietenkään asia ei ole näin yksinkertainen ja hallituksella on useimmiten mahdollisuus runnoa läpi kaikki yksipuolisimmatkin näkemyksensä. Silti eduskuntapuolueet vaikuttavat jo olemassaolollaan, valiokuntatyöskentelyllään ja muulla toiminnallaan lopputulokseen, sillä jopa hallitus tietää kaatuvansa tai vähintään menettävänsä tulevaisuudessa vallan toimiessaan liian yksipuolisesti.

Tietoyhteiskunta ja talous

Sanoisin piraattien vahvuuksien olevan nimenomaan siinä, että ymmärrämme muita paremmin useat tietoyhteiskunnalliset haasteet ja kansalaisoikeudet, jotka liittyvät olennaisesti myös eri ratkaisujen toteuttamismahdollisuuksiin. Nämä aiheet ovat reilusti aliedustettuja nykyisillä eduskuntapuolueilla ja jo nyt meitä kuunnellaan vakavasti monissa aiheissa. Piraatit voivat auttaa rakentamaan toimivaa tietoyhteiskuntaa, jossa ei haaskata kymmeniä, tai jopa satoja miljoonia päälekkäisiin tietojärjestelmiin tai kalliisiin tilaustöihin, jotka jätetään yhden käytön jälkeen unohdetuiksi. Yhteiskuntaa, jossa mahdollisimman monet palvelut ovat helposti saavutettavissa pelkällä etäyhteydelläkin, saavuttaen huomattavia säästöjä taloudellisesti ja ekologisesti.

Jo pelkästään tarkastelemalla nykyistä terveydenhuoltojärjestelmän IT-infrakstruktuuria, voimme todeta rahan haaskauksen olevan todellista. Tuhansilla eri terveydenhuoltopalveluilla on omat järjestelmänsä, jotka eivät keskustele keskenään. Tämä johtaa usean erilaisten ylläpitoratkaisujen tarpeeseen ja mikä pahinta, kun suurin osa haitasta ei ole edes mitattavissa rahassa, se jää täysin piiloon tilastoissa. Esimerkiksi normaalisti toisella paikkakunnalla terveydenhuoltopalvelun saava kansalainen voi hakeutuessaan hoitoon hätätilanteessa toisaalla joutua odottamaan ratkaisevia hetkiä tietojen kulkua, mikäli tietoa edes toisesta laitoksesta saadaan. Haitat ovat selkeät tarkastellessa aiheutuneen hengenvaaran, kuluneen potilaan ajan ja turhaan kuluvien sairaanhoitohenkilöstön työaikojen ja resurssien pohjalta. Tilannetta voisi verrata lähinnä aikaan, jolloin tietokoneet ja -yhteydet eivät olleet vielä edes osana työympäristön apuvälineistöä.

Perustulo ja talous

Piraattien ehdokkailla on myös keskimäärin hyvä kuva siitä, millaiset nykymaailman työllistymismahdollisuudet ovat ja mitkä ovat työllistymisen suurimmat ongelmakuopat, onhan suurin osa ehdokkaista nuorempaa sukupolvea kuin nykyiset valitut kansanedustajat. Työttömyysprosentti on yksi suurimpia kysymyksiä Suomen tämän hetkisessä talousongelmassa. Valtaosa piraattien ehdokkaista onkin allekirjoittanut julkilausuman, jossa vaaditaan perustulon käyttöönottoa Suomeen. Perustulon avulla voidaan poistaa suuria esteitä työllistymisen tieltä, tehden jopa osa-aikaisesta työnteosta kannattavaa ja sitä kautta parantaa vakinaisen työpaikan saamisen mahdollisuuksia. Nykyisen järjestelmän luomat tukikuopat ovat pitkällä tähtäimellä kohtalokas kompastuskynnys, joka on vielä korjattavissa. Perustulon käyttöönotolla jopa pienien tuntimäärien tai pätkätöiden tekeminen on taloudellisesti kannattavaa, kun nykyjärjestelmä taas suosii sohvaperunaksi muuttumista.

Talouspolitiikkaa yhteistyönä

Kuten voi huomata, vaikka Piraattipuolueen puolueohjelmassa tai edes vaaliohjelmassa ei mainita talouspolitiikkaa, on piraattien tavoitteilla merkittäviä vaikutuksia talouspolitiikassa. Yksin ei mikään puolue näistä kykene päättämään, eikä tulisikaan. Demokratia ei toimi siten. Kyse onkin toistensa hyödyntämisestä. Piraateille on edullista, että eduskunnassa on vanhoja puolueita osoittamassa ratkaisumalleja jotka ovat toimineet ennen ja miten asioiden on suunniteltu etenevän. Samaan aikaan kuitenkin vanhat puolueet tarvitsevat piraatteja näyttämään mikä maailma on nyt, mihin se on kehittymässä ja miten tämä kaikki on toteutettavissa. Ilman piraattien vaikutusta, Suomi tulee putoamaan vielä vakavammin tarpeellisen kehityksen kelkasta. Jo nyt arvostus Suomea kohtaan tekniikan edelläkävijänä on lopahtanut roimasti.

Piraattipuolue tarjoaa tuoreita ajattelumalleja päätöksentekoon. Ja kaiken kukkuraksi haluaa tuon päätöksenteon vielä olevan avointa ja läpinäkyvää, jotta kuka tahansa voi seurata tapahtumien etenemistä. Ääni piraateille, on ääni ehjemmälle eduskunnalle ja sitä kautta toimivammalle tulevaisuudelle. Myös talouspolitiikassa.

 

Jos pidät mielipiteistäni tai haluat tukea ehdokkuuttani, osoita se vaikka liittymällä FB-sivuni seuraajaksi ja levitä tietoa ehdokkuudestani eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat